Grafiti- ja kunstistuudio “ArtClub"

HUVIRING ON SUVEPUHKUSEL 1.06.2017 - 3.09.2017.
ALUSTAME TAAS TÖÖD 4.09.2017

Moodsa kunsti suunitlusega ring, alates 12 aastastele lastele ja noortele mõeldud kunstiringis tutvutakse grafiti stiilide ja -tehnikatega. Leitakse seoseid kirjakunsti, graafilise disaini, infograafika ja popkultuuriga. Õpitakse omandatud oskusi kasutama loovtöödes. Huviõppe tund kestab 90 minutit ja koosneb nii teooriast kui praktikast. Teooria osakaal on minimaalne ja seda käsitletakse grafiitode ettevalmistavas faasis. Esmalt vaadatakse, kuidas on vastav stiil tekkinud, siis asutakse kavandamise faasi ja seejärel toimub grafiito ehk grafitijoonistuse reaalne valmistamine. Koostöös omavalitsusega püütakse leida grafiitodele kasutamivõimalusi ka avalikus ruumis. Esialgseteks katsetusteks on “ArtClubi” oma ruum, mis asub Viimsi Noortepesas, Kaluri 5 hoones. 

 

Juhendaja: Ivar Re (Juhendaja Ivar Re on õppinud Eesti Kunstiakadeemias ruumikujundust, Tampere Finlaysoni meediakoolis multimeediat ja on diplomeeritud teatrikunstnik.)

Tunnid: neljapäeviti 15.15 

Vanus: 12+

Osalustasu: 40 eurot/kuu

Registreeri tundi SIIN.


Eelmine
GRAFITI LINNALAAGER