NOORTEPESA juriidiline nimi on FREENATURE OÜ.

1. Noortepesa töökorraldus

1.1 Õppeaasta algab 04.09.2017.a. ja lõppeb 31.05.2018.a.

1.2 Riiklikel pühadel ning talvevaheajal (23.12.2017.a. - 07.01.2018.a.) Noortepesa tunde ei toimu ja neid tunde ei asendata.

2. Lapsevanema ja lapse õigused:

2.1 osaleda Noortepesa ringis, kuhu on laps registreeritud läbi Noortepesa kodulehe;

2.2 saada teavet Noortepesa tunniplaani ning töökorralduse kohta.

3. Lapsevanem kohustub:

3.1 saada ringijuhendajalt tagasisidet huviringi tegevuse ja Lapse arengu kohta;

3.2 teavitama Noortepesa oma kontaktandmete muutumisest e-aadressile noortepesa@noortepesa.ee;

3.3  Tasuma igakuiselt Noortepesale ringitasu; 

3.4 Lapse lahkumisel Noortepesast edastama kirjalikult vabas vormis avalduse ringis käimise lõpetamise sooviga e-aadressile noortepesa@noortepesa.ee hiljemalt jooksva kuu viimaseks päevaks;

3.5 Peale esimest tunni külastust  on õigus lapsevanemal Noortepesa leping lõpetada järgmise tööpäeva jooksul, edastades kirjalikult vabas vormis avaldus lepingu lõpetamise sooviga e-aadressile noortepesa@noortepesa.ee (nt. ringi mittesobivuse tõttu)

4. Noortepesa õigused:

4.1 teha muudatusi ringide töökorralduses, sealhulgas muuta pakutavate teenuste toimumisaega, teavitades Lapsevanemale mõistliku aja ette;

4.2 õigust korrigeerida teenuste hindu 1 korda aastas, teatades Lapsevanemale hinnatõusust vähemalt üks kuu ette.

5. Noortepesa kohustub:

5.1 Informeerima Lapsevanemat Noortepesa ringide muudatustest;

5.2 võimaldama Lapse osavõttu ringi tegevusest;

5.3 esitama õigeaegselt arve Noortepesa kohta.

6. Noortepesa tasu ja tasumise kord

6.1 Noortepesa ringitasu määraks arve esitamisel võetakse aluseks kehtiv hinnakiri, mis on kättesaadav koduleheküljel www.noortepesa.ee;

6.2 Noortepesa tasu tuleb maksta tähtaegselt ning kuutasu korral ei sõltu makse Lapse tundides osaletud kordade arvust;

6.3 Freenature OÜ saadab Lapsevanema e-aadressile Noortepesa jooksva kuu ringitasu kuu esimese nädala jooksul.